Şirket DOLANDIRICILIĞINA Dikkat !

Şirketlerin içi boşaltılarak dolandırıcılık son günlerde çok rastlanılmaktadır.

 

Şirket Dolandırıcılığı ve Hileleri nasıl oluyor ?

Şirket yöneticileri ticari faaliyetlerini muhasebe kayıtları ile şirket bilançolarına yansıtırlar.Tabi bu olağan durumlarda kayıtlar doğru bilgiyi yansıtırken , şirkette olağan dışı usul ve yöntemlerle de bilançolarda makyajlama yapılmaktadır. Bu durumlar ;kısa vadeli çıkarlar- aslına aykırı kayıtlar- yanlış ve yanıltıcı hileli muhasebe kayıtları ile şirket olduğundan kötü veya iyi gösterilebilmektedir. Böylece borçlar gizlenmektedir.
Muhasebe hilelerinin yapılma amaçları ,şirket değerlerinin, zimmetlerinin gizlenmesi,ortakların yanıltma istekleri,yöneticilerin yanlı ve yanlış tutumları,yolsuzlukların gizlenmesi,hak edilmeyen durumların olması,şirket içi boşaltma, şirket borçlarının ödeme kabiliyetini yitirmesi veya borç ödeme dengesinin bozulması veya yok olması, alacakların tahsil kabiliyeti zayıflatılması gibi bir çok gaye için baş vurulmaktadır. Muhasebe hileleri kayıtlar ve evraklar üzerinde kasdi ve bilinçli olarak .yapılmaktadır.
Genelde yapılan Hile çeşitleri ;
a-Çalışan Hileleri; (Zimmete geçirme-kayıt öncesi ve kayıt sonrası hırsızlık-stokların çalınması-rüşvet v.s)
b-Yönetim Hileleri ;(Zimmetlerin gizlenmesi-Ortakların birbirini yanıltma istekleri-yolsuzluk gizlemesi v.s)
c-Yatırım Hilesi ;(Piramit Hilesi-Değerli Eşya Hilesi-Ponzi hilesi-uluslar arası yatırım hilesi v.s)
d-Müşteri Hileleri ve   e-Satıcı Hileleri
Bilinen ana başlıkta muhasebe hileleri olarak bahsedilmektedir.Olaylara ve menfaatlere göre daha da değişiklik göstermektedir.

Ayrıca ,

Mali Durum Şirket mal varlığını oluşturan aktif ile pasifin belirli bir tarihteki karşılıklı durumlarını ifade eder.Mali durumun bozulması çok çeşitli sebeplerden ileri gelebilir.Mesela; şirketin kötü idare edilmesi,üretilen mal ve hizmetlerin yeterince pazarlanmaması,alacakların zamanında ve tam olarak tahsil edilememesi,ülke ekonomisinin krize girmesi,banka kredi faizlerinin çok yüksek olması,gibi.

Mali durumun bozulması ile şirketin zarar etmesi farklı şeylerdir.Şirketin zarar etmesi,iflası gerektirecek ölçüde mali durumun bozulması anlamına gelmez.Bir anonim şirket faaliyeti sırasında kar elde edeceği gibi zarar da edebilir.Meydana gelen zarar , T.T.K 376 ‘da belirtilen ölçüde sermayenin karşılıksız kalmasına (şirketin acze düşmesine ) veya İ.İ.K.madde 179/1 ‘in borçların aktifinden fazla (borca batık) almasına sebebiyet veriyor ise,ancak o zaman iflasın istenmesini gerektirecek şekilde mali durumu bozulmuş demektir.

İstanbulda bu konuda uzman olan Hile Denetim Uzmanı MUHSİN BİLGİ “şirketlerde hileli dolandırıcılık  yaygınlaştığını ve şirket içi boşaltma ve şirket dolandırıcılığı ile bir çok kişi ve şirketlerin dolandırıldığından”‘  bahsettiği ve bu konuda yapmış olduğu uzman mütealaları ve çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususları belirtirken ”  şirketler hakkında fizibilite ve  analizler  yapılmadan,  ticaret ve şirkete  ortak olunmamalı ve anlaşmalarda  özen ve dikkatli olunmalı ,  şüphe duyulduğunda Mutlaka  uzmanlardan inceleme-tetkik ve denetimler yapıldıktan sonra rapor,mütealla alınarak faydalanılmalıdır ”  uyarısını yapmaktadır.Çalışmaları  ile bir çok  firmaya danışmanlık yapan Uzman Muhsin Bilgi, firmaların  içi boşaltılarak  kişi ve firmaların  nitelikli olarak dolandırıldıklarını  ve  mağdur edildiklerini tespit ettiği , yapılan erken önlem  ve çalışmalarla  şahıs ve firmalar hakkında hukuki davalar açıldığını belirtti.

Yukarıda belirtildiği gibi Şirket hileleri ve şirket dolandırıcıları  karşısında neler yapılmalı,ne gibi denetim çalışmaları gerçekleştirilmeli ve  hangi tedbirler alınmalı hususlarında  uzmanlardan  mutlaka yardım alınmalıdır.

Aksi halde içi boş şirketle karşı karşıya kalınılır ve yüksek bedeller  ödenmek zorunda bırakılabilinir. Şirket içi boşaltılarak tedarikçiler mağdur edilebilir.  Dikkat bir gün Sizde bu mağdurlardan biri olabilirsiniz.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.