Finansal Matematik Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı: Eğitim içerisinde öncelikle faiz ve paranın zaman değeri kavramları ele alınacak, daha sonra ise farklı yapılardaki krediler, geri ödeme planları ve proje değerleme teknikleri üzerinde durulacaktır. Konuların daha iyi pekişmesi amacıyla ele alınan konular ayrıca vak’a analizleri ile desteklenecektir.
Kimler Katılmalı: İşletmelerdeki yöneticiler ve yönetici adayları.

Eğitimin İçeriği:

Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri
• Basit ve Bileşik Faiz Kavramları ve Örnek Hesaplamalar
• Nominal Faiz-Reel Faiz Oranları
Bugünkü Değer ve Gelecekteki Değer Kavramları ile Örnek Hesaplamalar
Anüite Kavramı
• Taksitli Ticari ve Bireysel Krediler
• Tüketici Finansmanı Uygulamaları
• Sonsuz Anüite (Perpetüite) Uygulamaları
Farklı Yapılardaki Krediler ve Geri Ödeme Planları
• Sabit Geri Ödemeli (Eşit Taksitli) Kredi
• Sabit Amortismanlı (Eşit Anapara Ödemeli) Kredi
• Değişken Faiz Oranlı Kredi
• Diğer Yapıdaki Krediler
• Kredinin Yeniden Yapılandırılması (Refinansman)
• Ara Ödeme Sonrası Oluşan Ödeme Planının Hesaplanması
• Balon Ödemeler İçeren Ödeme Planlarının Oluşturulması
• Balon Ödemelerin Hesaplanması
Proje Değerlemede Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı, Başlıca Kullanım Alanları
• Yatırım Projeleri
• Menkul Kıymetler
• Şirket ve Gayrimenkul Değerlemesi
• Orta/Uzun Vadeli Krediler

Eğitimin Tarihi : 21 Şubat 2015 Cumartesi
Eğitimin Saati : 09.30 -17.00
Eğitim Yeri : Mecidiyeköy
Katılım Ücreti : 300.- TL + % 18 KDV (Eğitim dokümanları ve çay-Kahve ikramları
fiyata dahildir.)
Katılım Belgesi : Tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.
İletişim : Pınar TOROSLU 0537. 686 32 06 – 0216. 612 53 58
pinar.toroslu@rotadenetim.com

Eğitmen:
Doç. Dr. Ali HEPŞEN, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı öğretim üyesi. Mesleki ilgi alanları; finans matematiği, işletme finansı, finansal yönetim, şirket değerlemesi, uluslararası finans, risk yönetimi ve türev ürünler, sermaye piyasaları ve menkul kıymet analizidir. Doç. Dr. Ali HEPŞEN’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makalesi ve 3 adet kitabı bulunmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.