SPK’dan ilke kararları

Sermaye Piyasası Kurulu, Piyasa Bozucu Eylemler ile Yöneticilerin Kazanç İadelerine İlişkin Tebliğlere yönelik ilke kararı aldı.

SPK’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği ve VI-103.1 sayılı Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ sırasıyla 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı ve 12.12.2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurulumuzun 05.06.2014 tarihli ve 2014/16 sayılı Bülteni ile duyurulan 17/563 ve 17/564 sayılı İlke Kararları kapsamında söz konusu Tebliğlerde geçen

“ihraççı” tanımının, uygulamada “Payları borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmek üzere başvuruda bulunan tüzel kişiler” olarak kabul edilmesine,

“sermaye piyasası aracı/araçları” veya “ilgili sermaye piyasası araçları” ifadelerinin veya tanımının, uygulamada “Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya MKK’da kaydi olarak izlenen  paylar, payları temsil eden depo sertifikaları veya paylara dayalı  varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmeleri” olarak kabul edilmesinekarar verilmiştir.

Dolayısıyla söz konusu Tebliğlerde belirtilen kurallar borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya MKK’da kaydi olarak izlenen  paylar, payları temsil eden depo sertifikaları veya paylara dayalı  varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, opsiyon sözleşmeleri veya vadeli işlem sözleşmelerinde gerçekleştirilen işlemler için uygulanacaktır.”

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.