Stratejik Planlama nedir ? Ne sağlar?

Stratejik Planlama Şirketlere ne sağlar ?
Gün geçtikçe artan rekabet ortamında kuruluşların sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlayabilmeleri için; stratejik değişimlere hızla uyum sağlayabilmeleri, müşteriye sundukları ürün ve hizmetlerde farklılaşmaları ve iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaları gerekiyor.

Bu çerçevede kuruluşların dinamik organizasyon yapılarına sahip olmaları, yaratıcı, yenilikçi yeteneklerin önünü açan, verimliliğe odaklı bir çalışma ortamı yaratmaları ve katma değer yaratarak bunu ürün ve hizmetlerine yansıtmaları öncelik kazanıyor.

Mükemmel süreçler kuruluşun vizyonu ve stratejisi müşterilerin ve potansiyel müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerine uygun ise orta ve uzun vadeli planları bu beklentileri karşılamaya yönelik ise anlamlıdır.Aksi bir durum mükemmel süreçler ile satılamayan mükemmel ürünler gerçekleştirmek olur.

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DURUM ANALİZİ

Plan ve programlar
SWOT analizi
Piyasa Analizi
Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi
NEREDEYİZ?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel ilkeler
VİZYON

Arzu edilen gelecek
NEREYEULAŞMAK İSTİYORUZ?

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak Amaçlar
Sipesifik,somut ve ölçülebilir hedefler
Amaç ve hedeflere ulaşma Yöntemleri
FAALİYETLER VE PROJELER

Detaylı iş planları
Maliyetlendirme
GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
Performans göstergeleri
BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERVE DEĞERLENDİRİRİZ?

Raporlama /İzleme / Karşılaştırma /Geri besleme / DEĞERLENDİRME

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.