Noter Satışı İle Alınan Araçlarda BA-BS Formlarında gösterilecek mi?

BA- BS Form larında özellik arz eden bir husus

Noter satışı ile alınan Araçlarda işletmeler -firmalar  ay sonunda BA-BS Formlarında bildirimde bulunacaklar mı ? bu konuda netlik yok, BA-BS formu vermek zorunda olan mükellefler BA formunda  gösterilmeleri önerilir

Noter satış senedi ile alınan araçların  BA formunda bildirilmesi gerekip gerekmeyeceğine ilişkin tebliğlerde bir açıklama bulunmamakla birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının  muktezasında  (15.02.2011 tarih 15.02.32229-7763-77 sayılı );”Gelir veya Kurumlar  vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile aldınan araçların kayıtlarının intikal ettirilmesi için mutlaka araç satışı yapan mükellefler tarafında fatura düzenlenmesi,nihai tüketiciden alınan araçlar için ise ,nihai tüketici adına gider pusulası tanzim edilmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir ” denilmekte

Dolaysııyla işletmelerin  noter satış senedi ile satın aldıkları taşıtlar için  gider pususlası tanzim edilip söz konusu belgede  yazılı matrahın tamamını  BA Bildirim formunda dahil etmeleri gerekmektedir

Tabi bu uygulamada pratikte araç alımlarında alan tarafta gider pususlası mevcut mu ?

yanında mı? gibi uygulama noksanlığıda olmaktadır

Durum ne olursa olsun vergi mükellefi araç alımı yapmış ve bu muamele noter satışından geçmiş ise,ödemede resmi yollarla ödenmiş ise BA form da göstermek gereklidir

Gösterilmediği takdirde ceza ile karşı karşıya kanılabilir

 

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.