BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI açıldı

Bağımsız Denetçi Olmak isteyenlere  KGK kurumu BAĞIMSIZ DENETÇİ sınavı açıyor.

Bağımsız Denetçilik sınavı 16 Mart 2014 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “Bağımsız Denetçilik” için sınav açmış olup. Sınava ilişkin duyuru 8/1/2014 tarihli Resmi Gazetede ve Kurumun www.kgk.gov.tr internet sitesinde yayınlanmıştır.

Sınava müracaatlar ; 15 Ocak 2014 tarihinde başlayıp 24 Ocak 2014 tarihinde saat 17.00 da sona erecek. Başvurular, yalnızca elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Bağımsız Denetçilik sınavını başarıyla tamamlayanlar, Bağımsız Denetçi olabilmek için gereken şartlardan “sınav şartını” yerine getirmiş olacaklardır. Bağımsız Denetçilik sınavına girebilmek için “Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak” gerekmektedir. Sınav, yazılı test usulünde; Muhasebe,Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,Denetim, Genel Hukuk Mevzuatı, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı alanlarından yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir olmaları ve 1 yada 2 yıl süreyle uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamaları halinde bağımsız denetçi olabileceklerdir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeniliklerden birisi şirketlerin bağımsız denetimi olup, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu her yıl bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirlemektedir.

Bakanlar Kurulu Kararının hazırlık işlemleri Kurumumuz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürütülerek Bakanlar Kuruluna sunulmaktadır. AB müktesebatına uyum sağlamak üzere, bağımsız denetim kapsamının zaman içinde kademeli bir şekilde genişletilmektedir.

19 Mart 2016 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler aşağıya çekilmek suretiyle 2016 yılı için bağımsız denetim kapsamı genişletilmiştir. Denetime ilişkin AB direktifinde aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak üzere 3 kriter belirlenmiş olup, geçmiş 2 yılda söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olmaktadır. Bu kapsamda; 19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 2016 yılı için bu kriterler aktif toplam 40 milyon TL ve üzeri, net satış hasılatı 80 milyon TL üzeri ve çalışan sayısı 200 kişi ve üzeri olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla 2014 ve 2015 yıllarında söz konusu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2016 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır. Bağımsız Denetim, Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılmakta olup, söz konusu standartlar KGK tarafından uluslararası standartlarla uyumlu olarak oluşturulmuş ve Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bağımsız denetim, KGK tarafından yetkilendirilen “Bağımsız Denetim Kuruluşları” ve “Bağımsız Denetçiler” tarafından yapılmakta olup, bu güne kadar 196 adet bağımsız denetim kuruluşu ile 13 bin 280 bağımsız denetçinin www.kgk.gov.tr adresinde kamuya açık olarak tutulan Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydı yapılmıştır

Yukarıda zikredilen alanda çalışmak ve kariyer planlaması yapacak gençlere büyük imkan ..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.