Emekli Maaşına Haciz Olur mu ?

Emekli Maaşında Haciz ?

Ülkemizde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılmış durumda. Bu çerçevede emekli maaşlarının nasıl hak edileceği, nasıl bağlanacağı, nasıl kesileceği ve hesaplanması gibi tüm hususlar da 5510 sayılı Kanun’da düzenlenmiş bulunuyor.

5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine baktığımızda ise sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin özel olarak korunduğunu ve çeşitli hukuki işlemlerden yasakladığını görüyoruz.

Bu çerçevede örneğin, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları (topluca ifadesi ile emekli maaşları) ile cenaze ödeneği, emzirme ödeneği, geçici iş göremezlik ödeneği gibi ödenek niteliğindeki alacakları, devir ve temlik edilemiyor.

Dahası, SGK’dan alınan bu gelir, aylık ve ödenekler icraya konularak haczedilemiyor. Kanun gereği emekli maaşlarına haciz olmuyor.

İstisnai durum ; SGK  PRİM borcu hariç

SGK 5510 sayılı Kanun gereğince kendi icra işlerini kendisi takip etme yetkisine sahip olan bir kurum. SGK’ya olan borcunuzu ödememeniz halinde de SGK bizzat kendisi sizin mal varlığınızdan ve maaşınızdan kesinti yapabiliyor.

İstisnai durum ; Nafaka kesintileri  hariç

Eski eş, çocuk, ana-baba gibi kişilere nafaka ödemeye hükmedilmiş iseniz bu takdirde ilgili kişiler nafaka alacaklarınızı sizin maaşınızdan kestirerek alabiliyor

Haczin konulmasının yolu  tek şartla  açık ; Muvafakat 

5510 sayılı Kanunun getirdiği emekli maaşlarına haciz yasağı emredici bir yasak olmadığından uygulanmaması, delinmesi hukuken mümkün…

Ancak bunun için borçlu kişinin (gelir, aylık veya ödenek alan kişinin) muvafakati, rızası ve onayı gerekiyor.

Borçlu olan emekli maaşından icra kesintisi yapılarak borcunun tahsil edilmesine muvafakat ederse, borç maaştan kesilebiliyor.

Muvafakat kişinin yazılı olarak önceden maaşına haciz konulmasını ve borcuna mukabil maaşından kesinti yapılabilmesini kabul ve ikrar etmesi yahut da İcra Dairesi’ne giderek maaştan kesinti yapılabilmesine izin verdiğini beyan etmesi anlamını taşıyor.

Tavsiyemiz ; Önceden yazılı muvafakat almak

Bu nedenledir ki hukukçular emekli maaşı olan bir kişiye borç verir, evinizi kiralar ve benzeri bir borç-alacak ilişkisine girerken tarihsiz bir muvafakatname imzalatmayı alacağın garantiye alınması açısından tavsiye edilir.

 

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.