K.G.K Sınavla 20 Uzman Yardımcısı Alacak

K.G.K  Sınavla 20 Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, sınavla 20 uzman yardımcısı alacak. Sınav başvuruları, 18 Ağustos 2014 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2014 tarihi mesai saati itibariyle sona erecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9. derece kadrolu uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 20 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınav başvuruları, 18 Ağustos 2014 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2014 tarihi mesai saati itibariyle sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacak. Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin tüm bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum resmi internet sitesinden temin edilebilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 13-14 Eylül 2014 tarihlerinde dört oturumda Ankara’da yapılacak. Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecek. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLAMAYANLAR SÖZLÜ SINAVA ALINMAYACAK

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak. Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek. Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak. Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecek. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecek.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.