Emekli Maaşlarında Artış

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, SSK, tarım SSK, BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR kapsamında bağlanan emekli aylıkları, her sene ocak ve temmuz ödeme dönemlerinde önceki altı aylık enflasyon oranında artırılıyor.

2015 yılı temmuz dönemi emekli artışı enflasyon farkıyla sınırlı tutulmadı. Enflasyon farkı uygulandıktan sonraki emekli maaşının 1.000 TL’nin altında kalması halinde seyyanen 100 TL zam ilavesi yapıldı. Yine emekli maaşının 1.000 TL’yi geçmesi ancak 1.100 TL’nin altında kalması halinde de emekli maaşı 1.100 TL’ye yükseltildi. Bu seyyanen zam emekli maaşı düşük olanlara yapılan emekli maaş zammı oranının yüzde 20’lere kadar artmasını sağladı.

AK Parti hükümeti döneminde emeklilere daha önce de üç kez enflasyon zammının üzerinde seyyanen zam yapılmış ve emeklinin enflasyon karşısında ezdirilmemesi hedeflenmiştir. İlki 2003 yılında yapılan seyyanen zamla SSK emeklilerine 75 TL, BAĞ-KUR emeklilerine 100 TL sosyal destek ödemesi yapılmıştır. 2010 ve 2011 yıllarındaki seyyanen zamlar ise 60 TL tutarında olmuştur.

2015 Temmuz döneminden geçerli olmak üzere düşük emekli maaşı olanların emekli maaşlarına ilave edilen seyyanen zamdan emekli aylığı yüksek olanlar yararlanamıyor. Bu nedenle maaşı yüksek olan emeklilerin seyyanen zamdan yararlanmadığı gibi bir algı yaratılıyor, ancak bu doğru değildir.

2015 Haziran döneminde malullük veya yaşlılık aylığı alan emeklinin maaşı 954,56 TL altında ise maaşı önce altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 4.76 oranında artırılıp bulunan tutara 100 TL seyyanen zam ilave edildi ve Temmuz döneminde maaş hesabına yatırıldı. Örneğin, haziran ayı maaşı 900 TL olan emeklinin temmuz maaşı enflasyon zammıyla 942,84 TL oldu. Bu maaş 1.000 TL altında olduğundan 100 TL seyyanen zam eklenerek temmuz döneminden geçerli olmak üzere emeklinin 900 TL olan maaşı 1.042,84 TL’ye yükselmiş oldu.

2015 Haziran döneminde emekli maaşı 954,56 TL ile 1.050 TL arasında olanların emekli maaşları ise temmuz döneminde 1.100 TL’ye yükseldi. Haziran dönemindeki emekli maaşı 1.050 TL üzerinde olan emeklilerin maaşı da sadece altı aylık enflasyon farkı kadar artırıldı. Örneğin; haziran döneminde emekli maaşı 2.000 TL olan emeklinin temmuz dönemi maaşı 2.095,20 TL oldu.

Emekli maaşı 779,20 TL’nin altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme yapılıyor. Bu ödeme eski vergi iade tutarı karşılığı olarak uygulanan ve AK Parti’nin emekliyi fiş toplama çilesinden kurtaran bir uygulamadır.

100 TL seyyanen zammın ölüm aylığına yansıması

100 TL tutarındaki seyyanen zam, ölüm aylıklarında sigortalının dosyası temel alınmak suretiyle emekli maaşı alan hak sahibinin hissesi oranında ödeniyor. Örneğin; ölen sigortalının dul eşi ve iki çocuğu bulunup Haziran dönemine ait aylık tutarı eş için 450 TL çocuklar için 225 TL ise dosya aylığı 900 TL olmaktadır. Dosya aylığı olan 900 TL hem enflasyon hem seyyanen zamla 1.042,84 TL olarak güncellendiğinden dul eşin Temmuz aylığı 521,42 TL yetim çocukların aylıkları ise 260,71 TL olarak ödeniyor. Dolayısıyla Haziran dosya aylığı 954,56 TL altında ise 100 TL tutar, hisseler oranında pay ediliyor.

Ölüm aylıklarında, maaş alan bir veya iki kişi ise bir de alt sınır aylık uygulaması var. Yani hisseye düşen aylık ile belirlenen alt sınır aylık karşılaştırılıyor ve hisse aylık düşük çıkarsa alt sınır aylıktan (yüksekten) maaş ödeniyor.

İlk defa 2000 yılından önce sigortalı olup 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölen sigortalının tek hak sahibi varsa haziran dönemi aylığı en az 857,93 TL’dir. Ölenin aylık bağlanacak bir eşi bir çocuğu varsa alt sınır aylık eşe 627,11 TL çocuğa 313,59 TL olarak ödeniyor.

Alt sınır aylıklarda seyyanen zam miktarı düşük

Alt sınırdan aylık ödenenler için enflasyon zammı ilave edildikten sonraki dosya aylığı toplamı 1.072,12 TL’dir. Bu nedenle ölüm aylığı alt sınırdan ve aylık alan bir kişi varsa seyyanen zam 22,30 TL, aylık alan bir eş bir çocuk varsa seyyanen zam eşe 16,73 TL çocuğa 8,36 TL olmuştur.

Seyyanen zam uygulaması sonrası alt sınırdan aylık ödenenler için temmuz ayı aylığı, tek aylık alan için 921,07 TL, bir eş bir çocuğun aylık alması halinde eş için 673,69 TL çocuk için 336,88 TL olarak ödenmektedir.

Not:25/07/2015 Star Gazetesi ayzısı

Dr. Resul KURT

Dr. Resul KURT

1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO’nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır. Star Gazetesi ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Ülke TV’de çalışma hayatı programının yapımcılığı ve sunuculuğunu yapmaktadır. Vergi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Özürlü Hakları, Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren Hakları ve Yükümlülükleri, Muhasebe ve Denetim konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğ sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı Sosyal güvenlik reformu, kıdem tazminatı, sağlık sistemi ve çalışma hayatı sorunlarının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış çok sayıda programa katıldı. ESERLERİ A- Yüksek Lisans Tezi Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1999, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) B- Doktora Tezi Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Doktora Tezi) C- Yayınlanmış Kitapları 1- Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası, (Alfa Yayınları - 1998) 2- Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı, (İSMMMO Yayını - 2002) 3- İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yay.–2. Baskı 2003). 4- Açıklamalı Karşılaştırmalı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İSMMMO Yayını - 2003). 5- 4857 Sayılı İş Kanunu Açıklama ve Yorumu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2003). 6- Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Özel Ek - 2005). 7- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Yükümlülükleri ve 2005 Yılında Uygulanacak Para Cezaları, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2005) 8- İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 1. Baskı 2006) 9- 5510 Sayılı SSGSS Kanunu -Karşılaştırmalı ve Açıklamalı, (İSMMMO Yayını - 2008) 10- 66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 11- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., Ankara, 2008 12- Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2008), 13- Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 14- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., 4. Baskı, Ankara, 2008 15- Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat Harcırah ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB Yayını, Ankara 2012. 16- Açıklamalı Ve Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Yayını – 2012 17- Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi, Seçkin yayıncılık,2013. 18- İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş Güvencesi Uygulaması, RS yayıncılık,2013. D- Yayınlanmış Makaleleri 1- Diyalog, 2- Yaklaşım, 3- Sosyal Güvenlik Dünyası, 4- Vergi Dünyası, 5- Mali Kılavuz, 6- Mali Çözüm, 7- Legal Mali Hukuk, Gibi mesleki dergilerde yayınlanmış 2.000’in üzerinde makalesi bulunmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.