Görülmeyen Risklere karşı Denetim Şart

Günümüzde şirketlerin farklı işlerle uğraşması ,üretim, satış ve dağıtımın farklı adreslerde bulunması  büyük riskler barındırmaktadır.

Bu riskleri başarılı  olabilmek için risklerini iyi yönetmeleri, iç kontrol ve iç denetim mekanizmalarını geliştirmeleri gerekmektedir.

mevcut başarıyı korumak veya  dönüşüm gerçekleştirmek olsun.

Kontrol sistemleri etkin olan kurumlar yaptıkları işlerde daha şeffaf ve daha geniş hareket alanına sahiptirler.

Bunun ilk nedeni süreçlerinin denetime tabi olması ve

İkinci nedeni ise denetim sayesinde hesap verilebilirliğin en üst seviyede olmasıdır. Şirketlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik  yaygınlaşması ve bu kültürün oturması gereklidir.

Ülkemizde denetim faaliyetlerinin kabul görmesi sancılı süreçlerden geçmektedir hala…

Bu da çok doğaldır ki bunda toplumsal etkiler, görüşler ve çalışma modelimiz çok etkilidir.

Denetlenmek hayatımızın hiçbir evresinde istenilen bir durum olmamıştır.

Güven ama denetlet

Hem işi yapana, hem işverene hem de ilgili üçüncü kişilere, yapılan işin doğruluğunu ve uygunluğunu göstermek ve işletme içinde dönen dolapları önceden fark etmek Denetime tabi kurumlar, denetimin güvencesi ile yaptıkları işin doğruluğunu teyit ederler.

Denetim gören alanların yanlış iş ve işlem yapma eğilimleri azalacaktır. Denetimle farkındalık artacak ve çalışan personelin kuruma aidiyet duygusu gelişecek ve performansı artacaktır.

Bu nedenledir ki Ülkemiz de, kurumlarımızda, şirketlerinizde hatta bütün bir yaşamımızda içyapımızı yansıtacak olan bir kurum kültürümüzün oluşabilmesi için ve ön önemlisi güvence için denetim şart değil midir?

Şirketlerde görülmeyen kara delikleri  görmenin adı dır. Görülmeyen Risklere karşı Denetim her şirket için şarttır.

Bağımsız denetim-Özel Denetim-Hile Suistimal  Denetim-Yolsuzluk Denetim gibi denetim türleri mevcut olup her biri şirketlere farklı farklı faydalar sağlamaktadır.

Şirketlerde ki faaliyetlerin en az yılda bir defada olsa denetimin şart olduğunu belirten uzmanlar GÜVEN AMA DENETLET tavsiyesinde  bulunmaktalar.

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.