SPK , HALKA ARZ öncesi ŞİRKET HAREKETLERİNİ TEK TEK ortaya çıkartıyor

SPK, halka açılmak için başvuran  Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ile   İron Metal ’i  çevirmiş ve şirketin bir ay sonra iflas  ertelemeye doğru sürüklendiği görülmüştür.SPK denetçilerinin şirket bilançosundaki gerçekçi ,denetimlerde bazı faaliyetlerin mevzuata aykırı olduğunu tespit ederek halka arza izin vermediği görülmektedir. Şirketlerin planları son anda ortaya çıkarılmaktadır.Son örnek abkay kimyadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermayesini 27 milyon 500 bin liraya çıkaran bu paranın 20 milyon lirasını da komisyon ve danışmanlık hizmeti olarak yurtdışına aktaran şirketin halka arzını olumsuz karşıladı. Ancak şirket halka arzda ısrar ediyor.
SPK uzmanları halka arz için başvuran Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bilançolarında önemli detaylara ulaştı.
04.07.2013 tarihinde halka açılma ön izni için başvuran Abkay Grup, 26.02.2014 tarihinde ön izin alıyor. 19.12.2014 tarihinde ise izahnamenin onaylanması için başvuran Abkay Grup’un bu girişimi 28.04.2015 tarihinde olumsuz sonuçlanıyor. SPK, yatırımcıların hak ve menfaatlerine korumak adına başvuruyu olumsuz karşılıyor. Çünkü şirketin 18.428.759,07 TL tutarında sermaye ödemesi için mahsup edilen nakitlerin kullanım yeri hakkında belirsizlikler tespit ediliyor.

SPK uzmanlarının yaptığı incelemeler sonucunda şu bilgilere yer veriliyor:

“1)Şirketin danışmanlık hizmeti kapsamında Dails Engineering Advsory and Trading Ltd’ye (Dails Ltd.) ödediği tutarların mahiyetinin danışmanlık hizmeti olduğu hususunda kuvvetli şüphelerin oluştuğu, zira Dails Ltd. aracılığıyla ödemelerin yapıldığı şirketler arasında kemer üreticisi, tavuk çiftliği ve ilaç şirketlerini gibi firmaların yer aldığı,
2) Dails Ltd.’ye yapılan ödemelerin şirket ortaklarını şirkete aktardıkları nakitler aracılığıyla yapıldığı, şirket ortaklarının şirkete aktardıkları nakitlerin şirket bünyesinde 1 veya 2 gün süreyle kaldığı ve şirket ortaklarının şirketten olan alacaklarına mahsuben 18.428.759,07 TL tutarında sermaye artırımı yapıldığı,
VII -128. 1 Sayılı Pay Tebliği’nin “Halka açık olmayan ortakların paylarını ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlar” başlıklı 5’inci Maddesi’nde yer alan “Payları ilk defa halka arz edilecek ortakların mevcut ödenmiş ya da çıkarılmış sermayelerini tamamının ödenmiş olması zorunludur” hükmü ve Dails Ltd.’ye yapılan ödemelerin şirketin esas faaliyetlerini kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerin kurumumuza iletilmediği bu nedenle sermaye ödemesine mahsup edilen nakitlerin kullanım yeri hakkında belirsizlikler bulunduğu hususları birlikte dikkate alındığında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması açısından olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.”

“2014 yılları arasında yerine getirilmiş ve 2012 – 2014 yılları arasında Dails Engineering Ltd.’ye yaklaşık 20 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır. İhraççının hakim ortakları tarafından İhraççıya sağlanan fonlar genellikle söz konusu danışmanlık giderinin ödenmesinde kullanılmış olup, İhraççının ürün portföyünün tamamlanmasına ve alınan distribütörlüklere bağlı olarak 30.09.2014 tarihi itibariyle söz konusu firmayla olan danışmanlık hizmeti sona ermiştir. Bununla birlikte İhraççının satışını gerçekleştirdiği ürün portföyünün tamamlanmasına bağlı olarak 19.03.2015 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararı ile Dails Engineering Ltd. şirketinden danışmanlık hizmeti alınmayacağı ve bu kapsamda herhangi bir ödeme yapılmayacağı hususunu beyan ve taahhüt eden bir karar alınmıştır.

SPK bu durumda olan şirketlerin denetimlerinde  mevzuata uygunluğu hususlarında  özen ve titizlik göstermektedir.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.