İş Müfettişinin Denetim Listesi içinde olabilirsiniz?

2016 yılı içinde denetim programında  bulunan sektörleri İş ve sosyal güvenlik mevzuatı sirküleri yayınlayarak açıklamış bulunmaktadır.

Peki hangi sektörler ve nelere dikkat edilmelidir ?

Sektörler;

1- Özel hastane  işyerlerinde çalışma ortam ve koşullarına yönelik programlı teftiş.

2- Gıda, içecek ve tütün imalatı yapan işyerlerinde çalışma ortam ve koşularına yönelik programlı teftiş.

3- Ulusal yerel zincir market işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi programlı teftişi.

4- İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi.

5- Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenli programlı teftişi.

6- Metal sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi.

7-Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi.

8- Elektrik dağıtım şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi.
Öte yandan bu programlı teftişler;

Nelere dikkat edilmeli ;

1- Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ödemeler,

2- Haftalık çalışma süresine uyulmaması,

3- Yapılan fazla çalışma karşılığında fazla çalışma ücretinin verilmemesi,

4- Serbest zaman uygulanmaması,

5- Denkleştirme uygulamalarının kanuni sınırlara uygun işletilmemesi,

6- Dinlenme ve izin sürelerinin mevzuata aykırı şekilde uygulanması,

7– Ulusal Bayram ve genel tatil günü çalışma ücretlerinin ödenmemesi konularında yoğunlaşmaktadır.

Bu teftişlerde, teftişe alınan sektördeki çalışma sorunları kaynağında tespit edilmekte, bireysel haklara ilişkin mevzuata aykırı uygulamalar geriye dönük olarak, teftiş sürecinde giderilmeye çalışılmakta, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmakta, mevzuata aykırı işlem uygulamalarından dolayı işverenler hakkında 4857 sayılı iş Kanunu ve 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda öngörülen idari para cezaları uygulanmaktadır. İşverenlerin söz konusu ağır idari para cezalarına uğramamaları için; mevcut risklerini iş müfettişleri tarafından 2014 ve 2015 yıllarında işyerlerinde yapılan programlı teftişler sırasında tespit edilen mevzuata aykırılıklar doğrultusunda gözden geçirmeleri yerinde olacaktır.

İş hayatına ve işverenlerin dikkatine sunulur.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.