İŞ MÜFETTİŞLERİ Denetimlerinde NELERE DİKKAT EDİYORLAR ?

Çalışma hayatında merak edilen   denetimlerden biride  İş Müfettişlerinin denetimleridir. Peki İş müfettişleri  işyeri denetimlerinde   öncelik olarak dikkat ettikleri hususlar nelerdir.? sorusunu  sizin için  konunun uzmanına sorduk.İstanbul’da Şirketlere danışmanlık yapan  Denetim Firması sahibi MUHSİN BİLGİ (www.muhsinbilgi.com) aşağıdaki başlıklar halinde  işverenlerin faydalanması ,dikkat etmesi için   mesleki tecrübelerini sitemiz  okurlarımızla paylaşıyoruz.

İş Müfettişi Denetimlerinde öncelikleri,  Raporlarındaki önemli konular ;
Çalışma  hayatında,şirket incelemelerinde  tespit edilen  mevzuata aykırı uygulamalar aşağıda sıralanmıştır.Bu  eksik uygulamaların çözümleri ile açıklıyoruz.

1- Ücretleri süresi içinde kasten ödememek veya eksik ödemek; ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirebilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

2- Zorunluluk kapsamına girdiği halde ücretleri banka yoluyla ödememek; Ücretleri elden ödemek,

3- Ücret hesap pusulası düzenlememek;  iş kanunun 37’nci maddesi uyarınca işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

4- Fazla mesai yaptığı halde mesai ücretini ödememek veya eksik ödemek;

5- Yılda 270 saatin üzerinde fazla mesai yaptırmak; İş Kanunun 41’inci maddesi uyarınca fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.

6- Fazla mesai yaptırılmaması gereken işçilere fazla mesai yaptırmak;

7- Fazla mesai sürelerini gösteren belge düzenlememek;

8- Fazla sürelerle yapılacak çalışmalarda işçinin onayını almamak;

9- işçiye hak ettiği serbest zamanı 6 ay içerisinde kullandırmamak veya eksik kullandırmak;

10- Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçinin onayını almadan çalıştırmak; İş Kanunu’ nun 44’üncü maddesi uyarınca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışması için işçinin onayı gerekir.

11- Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere fazladan ödenmesi gereken ücreti ödememek.

12- Yedi günlük zaman dilimi içerisinde en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) vermemek.

13- Çalışmış gibi sayılan günleri hafta tatili ücretine hak kazanmada saymak.

14- Çalışılmayan hafta tatili günü için ücret ödenmesi gerektiği halde ödememek;

15- Çalışanların yıllık ücretli izin hakkına ve izin sürelerine uymamak, yıllık izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak; yıllık ücretli izne hak kazanma döneminin hesabını düzgün yapmamak, yıllık ücretli izni kanuna aykırı şekilde bölmek, kullandırılan yıllık izinlerle ilgili kayıt tutmamak, yıllık izin ücretini ödememek veya eksik ödemek.(iş Kanunun 57’nci maddesi uyarınca işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.)

16- Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek; iş Kanunun 8’inci maddesi uyarınca yazılı iş sözleşmesi yapılmadığı hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

17- işten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek, verilen belgeye gerçeğe aykırı bilgiler yazmak; iş Kanun 28’inci maddesi gereğince işten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilmesi zorunludur.

18- Engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğüne uymamak;

19- Kanun ve yönetmeliklerdeki çalışma sürelerine uymamak;

20- Günlük çalışma sürelerini belgelememek, çalışma saatlerini işçilere duyurmamak;

21- Haftalık çalışma saatlerinin değişiklik gösterdiği işyerlerinde denkleştirme esaslarına aykırı davranmak;

22- İşçilere ara dinlenmesi kullandırmamak veya eksik kullandırmak;

23- İşçileri geceleri 7,5 (yedi buçuk) saatten fazla çalıştırmak;

24- Çocuk çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasaklarına uymamak;

25- İşçi özlük dosyasını düzenlememek;

26- Vardiyalı çalışma ile ilgili kurallara uymamak, vardiya değişimlerini düzgün yapmamak. Vardiya listesi oluşturmamak ve işyerinde ilan etmemek,

27- Çalışanları hileli olarak alt işverenin işçisi gibi göstermek;

28- İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümlere uymamak

Yukarıda bahsedilen hususlar iş müfettişlerin öncelik verdiği,cezaları düzenlediği hususlar olup,çalışma hayatında şirketlerde bordrolama,insan kaynakları,muhasebe departmanlarının  dikkat edeceği hususlardır.Mutlaka uzman ile çalışmaları fayda verecektir.

Önemli olan  iş denetim geçirmeden firma iç denetim yaptırmasıdır.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.