KGK; Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum Zorunluluğu GETİRDİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye muhasebe standartlarını uygulayacak kurum, kuruluş ve işletmeleri belirledi.
Konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bazı kurum, kuruluş ve işletmelerin 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye muhasebe standartlarının uygulanmasına karar verildi. Söz konusu kuruluşlar şöyle:

“Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, varlık kiralama şirketleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, veri depolama kuruluşları, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden, ‘aktif toplamı 15 milyon ve üstü lira, yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü lira ile çalışan sayısı elli ve üstü’ ölçütlerinden en az ikisini sağlayanlar.

Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri, derecelendirme kuruluşları, finansal holding şirketleri, finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.

Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.”

Kurul, bu listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak söz konusu standartları uygulayabileceğine, bu kapsamlara dahil olmayanlar için ise bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına karar verdi.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.