Elektrik Piyasaları Anonim Şirketi EPİAŞ’ın ortaklık yapısı

Türkiyede enerji şirketlerinin çoğalması ,artan enerji ihtiytacını yerli imkanlarla sağlamak ve döviz  çıktısını engellemek amaçlı piyasaların oluşmasında büyük etkisi olacak yeni bir şirket yapısı ile Enerji piyasaları şirketleşmeye gitmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun açıklamasına göre 109 şirket EPİAŞ’ta pay sahibi olma hakkı kazandı. 109 şirket 24,6 milyon liralık hisse ile EPİAŞ’ta yüzde 40 pay sahibi olacak. Şirketin kalan yüzde 60’lık hissesi ise yüzde 30’ar pay ile TEİAŞ ve Borsa İstanbul’a ait. EPDK’ya göre EPİAŞ pay sahipliği şirketlerin marka değerlerine de katkı sağlayacak. EPDK açıklamasına göre Elektrik Piyasası Kanunu gereği, EPİAŞ Esas Sözleşmesi ve EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlandı. Esas sözleşmede şirketin sermayesi 61 milyon 572 bin 770 TL olarak belirlendi. Şirketin sermayesi, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerde 61 milyon 572 bin 770 adet paya bölündü. Sermayeyi temsil eden bu paylar (A), (B) ve (C) olarak 3 gruba ayrıldı. A Grubu TEİAŞ, B Grubu Borsa İstanbul ve C Grubu piyasa katılımcıları olarak saptandı. EPİAŞ’ta C grubu pay sahibi olabilecek piyasa katılımcılarına yönelik talep alma süresi 1 Temmuz-29 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmişti. Sahip olunabilecek minimum pay adedi ise 50 bin adet olurken, maksimum pay adedi 412 bin 408 adet olarak tespit edilmişti. Pay sahipleri ile sahip olunacak pay miktarları kurum internet sayfasından daha sonra duyurulacak. EPİAŞ’ın kuruluşuna ilişkin süreçle ilgili EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “2015 Ocak ayı itibarıyla ticaret siciline kaydı sonrasında EPİAŞ’ın kuruluş işleminin tamamlanmasını öngörüyoruz.” dedi.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.