Tasfiye dönemindeki diğer aşamalar

7-  Tasfiye tarihinden itibaren en geç 1 ay içersinde tüm resmi ve özel kurumlara şirketin tasfiyeye girdiği bildirilmesi gerekiyor.( SSK, TİCARET ODASI, BÖLGE ÇALIŞMA V.B.)

8-  Alacaklılara yapılan davet ilanının yanlandığı üçüncü gazetenin yayın tarihinden itibaren en erken bir yıl sonra ve tüm alacak ve borçlar sıfırlandıktan sonra “Kapanış Ortaklar Kurulu”  yapılır ve şirket kapatılır.

9-  İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği tarihten itibaren, şirket ortaklarının ve şirket müdürünün Bağ-kur kaydı sona erdiğinden; şirket ortaklarının ve şirket müdürünün Bağ-kur kaydını Bağ-kur’dan İB formu ile sildiriniz.

Tasfiye Edilen Şirket Ortaklığından Doğan Bağ-Kur Sigortalılığı Ne Zaman Sona Erer?

Soru: Ortağı olduğum limitet şirket tasfiye ediliyor. Bu şirket ortaklığına dayanan Bağ-Kur sigortalılığımı ne zaman sona erdirebilirim?

Cevap: Tasfiyeye (Alacakların tahsili, borçlanır ödenmesi, kalan malın paylaşımı) ortaklar kurulu kararıyla mı yoksa mahkeme kararıyla mı karar verildiğini belirtmemişsiniz. Şayet ortaklar kurulu kararıyla tasfiyeye karar verilmişse şirket ortağı olarak SGK’dan istemde bulunmanız durumunda 4/b sigortalılığınız, tasfiyenin başlamasına şirketin ortaklar kurulunca karar verilen tarihte sona ermiş olur. Talepte bulunmazsanız şirketin tasfiyesinin sonuçlandığına dair tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarih itibariyle şirket ortaklığınızdan doğan 4/b sigortalılığınız bitmiş olur.
Yok eğer tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilmişse SGK’dan istemde bulunmanız durumunda 4/b sigortalılığınız mahkeme tarafından tasfiyenin açılmasına karar verildiği tarihte sona ermiş olacaktır. SGK’dan böyle bir istemde bulunmazsanız, şirketin tasfiyesinin sonuçlandığına dair tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte  itibariyle sona ermiş olacaktır.
10-Tasfiye süresi sona erdiğinde, bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 30 gün içerisinde son kurumlar vergisi beyannamesini verilmesi gerekmektedir.. (KVK Mad 17)

11-Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki dönemlere doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir.

Bilindiği gibi normal vergilendirme dönemlerinde sonraki yılda ortaya çıkan zararlarönceki yılların karlarından mahsup edilip düzeltme yapılamaz. Tasfiye halinde ise tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve önceki dönemlerde fazla ödenen vergiler mükellefe iade edilir. Nihai tasfiye sonucunda matrah beyan edilmesi halinde önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz konusu olmaz.

12- Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar. Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin,  olanlar da dâhil, belgeler TTK 82’nci madde uyarınca saklanır. Bu maddeye göre defter ve belgelerin 10 yıl süreyle saklanması sulh mahkemesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.