Vergi Denetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Vergi Mükelleflerinin  vergi incelemesi  esnasında dikkat edilecek hususlar nelerdir ?

Vergi müfettişlerinin usul denetimlerinde cezaya konu edilen  hususlara muhasebe departmanındaki çalışan  arkadaşlarımızın  dikkatle özen  göstermeleri gerekmektedir.

  • Envanter defterine sadece bilanço ve gelir tablosunun yapıştırılması müfettişlerce ceza konusu yapılmaktadır. Envanter defterine, cari borç ve alacak bakiyelerinin mizan çıktısı, amortisman tablosu, stok sayım tutanağı yapıştırılmalıdır.

*KDV dahil olarak düzenlenmiş faturalarda KDV nin mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Dahil kısmının ince bir çizgiyle çizilip KDV gösterilmeli. Paraf atılıp mümkünse karşı firmanın kaşesi basılmalı (KDV MD 34 GEREĞİ)

*
 Faturalarda yer alması gereken bilgilerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Alıcının unvanı, vergi dairesi ve nosu, faturanın tarihi ve açıklaması eksiksiz yer almalıdır (VUK 229 ve müteakip maddeler gereği)

*
 Taksi fişlerinde (yazar kasa fişi değil) şirketimize ait bilgiler yazmadığı takdirde şirket kaşesi mutlaka vurulmalıdır. (VUK 233 gereği)

  • Yıl içinde personele ücret yerine geçen ayni ödemelerin yapılması halinde KDV dahil tutar olarak vergilendirilip vergilendirilmediği sorgulanmakta ve vergilendirilmediyse özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

  • Ücret bordrolarında hizmet erbabının soyadı, adı, birim ücreti, çalışma süresi ve ücretin ilgili olduğu süre, ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı, bordronun hangi aya ait olduğu hususlarından herhangi biri yok ise özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

  • Yurt dışından gelen faturalarda VUK 230 ve müteakip maddelerde belirtilen bilgiler yer almıyorsa mutlaka kaşe vurulmalıdır. (VUK 229 ve müteakip maddeler gereği)

    Faturanın açıklama kısmında hizmetin verildiği döneme ait tarih var ise faturanın bu tarihten itibaren azami 7 gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde fatura iade edilip açıklama kısmındaki tarih kısmı çıkarttırılmalıdır. (VUK 231/5)

*Defter ve belgeler incelemede ve inceleme sürecinde uzmandan faydalanmak gerekir Teknik hizmet almak gereklidir.

*Vergi İnceleme Raporları ve Vergi Teknik Raporlarına itirazda  ve Vergi Mahkemeleri dava açmada uzmandan faydalanmak gerekir.

*Vergi Mahkemesi süreci vergi müşavirlik hizmetleri  uzmanları ile takip edilmesi  pozitif  olarak sonuçlara etki etmektedir.

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

Sevebilirsin...

1 Yanıt

  1. Anonim dedi ki:

    Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.