Gençlere 75.000 TL MUAFİYET

(10.02.2016) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Torba Kanununda gençlere buyuk muafiyetler getirildi.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden muaf tutulacak.

Ancak bu muafiyetin söz konusu olması için;

  1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

  2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

  3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

  4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

  5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

koşulları da aranacak.

Gençlere GSS muafiyetliği de getirildi.

Lise ve dengi okul mezunu gençlerin en fazla 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olan gençlerin ise en fazla 25 yaşını geçmemek koşuluyla primleri devlet tarafından ödenerek GSS’den yararlandırılmaları sağlanacak. Ancak bu süre iki yılı aşamayacak.Yani getirilen düzenleme ile okulu bitiren gençlere ilk iki yıllık işsizlik süresinde prim ödemeden sağlık yardımı hakkı sunuyor.

Gençlere Pasaport Harcı Muafiyetliği getirildi

Öğrenim hayatı devam eden ve 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmayacak.

Gençlerin yeni muafiyetlikleri hayırlı olsun

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.