Yolsuzluk en çok yılsonunda oluyor

Amerika’da faaliyet gösteren ACFE’nin (Sertifikalı Hile Uzmanları Derneği) tüm dünya ülkeleri üzerinde yaptığı araştırmanın 2014’te yayınlanan raporuna göre, her yıl dünya brüt gelirlerinin %5‘i, çalışanların yapmış olduğu hile yoluyla kaybediliyor. Hile sonucu kaybedilen tutar ise 3.7 trilyon dolar civarında. Uzmanına göre ise şirket içi yolsuzlukların en yoğun yaşandığı tarih yılbaşına yakın dönemler.

Çalışan hileleri sonucunda kaybedilen paralarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aydın Üniversitesi bünyesindeki “Çalışan Hileleri Eğitim Programı” Öğretim Görevlisi Fikriye Aslan Türkiye’de en çok tekstil, inşaat, eğitim, sağlık, sigorta, bankacılık ve finans sektörlerinde hile yapıldığını söyledi. Aslan şirketlerde en çok hile yapılan bölümlerin ise ‘muhasebe, operasyon, satış-satın alma, planlama, depo ve insan kaynakları’ olduğunu belirtti.
TÜRKİYE’NİN YOLSUZLUK SIRALAMASINDAKİ YERİ

İHBAR HATLARI KURULMALI
Aslan yılbaşına doğru şirketlerde yapılan yolsuzlukların arttığına da dikkat çekerek, “Yılın son zamanları yapılan hilelerde bir artış gözlenmekte, zira baskının en yoğun olduğu dönemler bu dönemlerdir. Örneğin pazarlama bölümünün ciro tutturması için bu dönemler son şansıdır. Aynı şekilde şirketin yönetiminden sorumlu ortaklarının, diğer ortaklara karşı kâr/zarar hesaplarını açıkladığı dönemler de yine yıl sonlarıdır” diye konuştu. İşletmelerin hilelerden nasıl korunacağı hakkında da bilgilen veren Fikriye Aslan, “Öncelikle işletmeler bir sürü farklı işi aynı kişiye yaptırmamalıdır. Böylece otokontrol sistemi ile ve işlerin rotasyonu ile aynı işi sürekli aynı kişiye yaptırmadan kişilerin birbirini denetlemesi sağlanmalıdır. Bunun dışında, “işletmeler ihbar ve şikayet hatları” kurmalarıdır” ifadelerini kullandı.(Hürriyet)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.