Torba Yasa’dan yararlanan şirketler teknik iflas riski

Dr. Resul KURT

2010 yılında çıkarılan 6111 sayılı Torba Yasa’nın getirdiği imkanla ‘ortaklara esas faaliyet dışı verilen paranın yüzde 3’ü oranında vergi ödeyerek bilançosunu düzeltme seçeneği’ni kullanan mükellefler teknik ifl as riskiyle karşı karşıya kaldı. Yasadan yararlanan şirketler, bankalara gittiklerinde, işlem bilançoda ‘geçmiş yıl zararı’ olarak görüldüğünden kredi başvuruları doğrudan reddediliyor. 2010 yılında çıkarılan ve kamuoyunda stok affı düzenlemesi olarak bilinen 6111 sayılı yasanın bir hükmünden yararlanan şirketler, hem ifl as riskiyle karşı karşıya kaldı, hem de kredi için bankalara başvurduklarında, ‘kırmızı alarm’ işaretiyle karşılaşarak kredi alamadı. Bu düzenlemeden yararlanan kurumlar vergisi mükellefleri, yararlandıkları tutarı bilançolarında ‘kanunen kabul edilemeyen gider’ olarak gösterdi. Bu durum ise bilançoda faaliyet sonucu oluşmayan bir fiktif (sanal- varsayılan) zarar meydana getirdi. Bilançoda geçmiş yıl zararı olarak yansıyan bu işlem, şirketleri iki tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Birincisi, bu işlem şirketlerin sermayelerini de azalttığı için karşılarında Türk Ticaret Kanunu (TTK) buldular. Yeni TTK sermaye ve yedek akçelerinin 2/3’ünü yitiren şirketlerin teknik iflas sürecine girmelerini öngörüyor. İkinci olarak da bu işlem bilançoya geçmiş yıl zararı olarak girdiği ve bilanço zararının sebebi yazılmadığı için bankalar şirketleri teknik ifl as sürecine girmiş gibi algılayarak yeni kredi vermedi. Yani yasanın getirdiği imkandan yararlanıp bilançolarını düzelten şirketler, TTK ve bankalarla karşı karşıya kalınca isyan noktasına geldi ve şimdi bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

‘Ya sermaye artacak veya kalanla devam edilecek’

Ancak çözüm çok kolay değil. Güncel Laviale Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer’e göre, şirketlerin önünde geçmiş yıl zararları hesabı nedeniyle teknik ifl asa girilmesini engellemek için iki seçenek bulunuyor. Ya bu şirketler sermaye artıracak ya da kalan sermaye ile devam edecek. Sezer, banklar, şirketlerin bilançolarındaki geçmiş yıl zararının, gerçekten zor durumda oldukları için mi, yoksa 6111 sayılı yasadan yararlandıkları için mi oluştuğunu göremediğinden yeni kredi vermekten kaçındığının altını çizdi. 6111 sayılı yasa ile kasada ve ortaklar cari hesabında görünen ama fiilen işletmede olmayan para ve alacakların gerçek duruma getirilmesinin amaçlandığını belirten Yılmaz Sezer, “İşletmenin bilançosunun aktifinde görünen bu paraların sıfırlanması ancak zarar yazmakla mümkündü. Bunun başka yolu da yoktur. Bilanço denkliği içerisinde aktiften bir tutar çekilip de yerine bir şey konulamazsa zarar olur. Tabii zarar yazınca öz varlık düşer. Şirketin bu zararı kapatacak kadar serbest yedekleri yoksa bu defa yazıda da belirtildiği gibi sermayenin kaybı ve dolayısıyla teknik ifl as söz konusu olabilmektedir” diye konuştu.

Maliye, şirketlere yolu göstermişti

Maliye Bakanlığı, şirketlerin 6111 sayılı yasadan yararlanabilmesi için izlemesi gereken yol hakkında bilgilendirme yapmıştı. Bakanlığın hazırladığı bilgi notunda durum şöyle anlatılmıştı: “İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları vergi dairelerine beyan edilerek yasal kayıtlar düzeltilebilecektir. Ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar) beyanında, ‘131. Ortaklardan Alacaklar’ ve ‘231. Ortaklardan Alacaklar’ toplamından ‘331. Ortaklara Borçlar’ ve ‘431. Ortaklara Borçlar’ toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır. Bu beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.”

Dr. Resul KURT

Dr. Resul KURT

1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO’nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır. Star Gazetesi ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Ülke TV’de çalışma hayatı programının yapımcılığı ve sunuculuğunu yapmaktadır. Vergi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Özürlü Hakları, Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren Hakları ve Yükümlülükleri, Muhasebe ve Denetim konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğ sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı Sosyal güvenlik reformu, kıdem tazminatı, sağlık sistemi ve çalışma hayatı sorunlarının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış çok sayıda programa katıldı. ESERLERİ A- Yüksek Lisans Tezi Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1999, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) B- Doktora Tezi Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Doktora Tezi) C- Yayınlanmış Kitapları 1- Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası, (Alfa Yayınları - 1998) 2- Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı, (İSMMMO Yayını - 2002) 3- İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yay.–2. Baskı 2003). 4- Açıklamalı Karşılaştırmalı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İSMMMO Yayını - 2003). 5- 4857 Sayılı İş Kanunu Açıklama ve Yorumu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2003). 6- Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Özel Ek - 2005). 7- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Yükümlülükleri ve 2005 Yılında Uygulanacak Para Cezaları, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2005) 8- İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 1. Baskı 2006) 9- 5510 Sayılı SSGSS Kanunu -Karşılaştırmalı ve Açıklamalı, (İSMMMO Yayını - 2008) 10- 66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 11- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., Ankara, 2008 12- Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2008), 13- Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 14- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., 4. Baskı, Ankara, 2008 15- Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat Harcırah ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB Yayını, Ankara 2012. 16- Açıklamalı Ve Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Yayını – 2012 17- Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi, Seçkin yayıncılık,2013. 18- İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş Güvencesi Uygulaması, RS yayıncılık,2013. D- Yayınlanmış Makaleleri 1- Diyalog, 2- Yaklaşım, 3- Sosyal Güvenlik Dünyası, 4- Vergi Dünyası, 5- Mali Kılavuz, 6- Mali Çözüm, 7- Legal Mali Hukuk, Gibi mesleki dergilerde yayınlanmış 2.000’in üzerinde makalesi bulunmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.