Bilirkişilere TEMEL EĞİTİM ŞART oldu !

Bilirkişilere Eğitim geliyor
Bilindiği üzere bu adli yıldan itibaren İl Adalet Komisyonlarına başvurularda “Bilirkişilik Temel Eğitimi” şartı aranmaktadır.  Bilirkişi listelerine başvuru için bu eğitimin alındığına ilişkin belgenin il adalet komisyonlarına teslim edilmesi gerekmektedir.
İstanbul Üniversitesi bilirkişilik ile ilgili eğitim kuruluşlarına izin verilmesi hususunu düzenleyen Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi, Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin 169 sayılı Adalet Bakanlığı Genelgesi ve Bilirkişilik Daire Başkanlığının 22/08/2017 tarihli bilirkişilik temel eğitimi verecek eğitim kuruluşlarına izin verilmesine ilişkin duyurusu gereğince yaptığı başvuruda; İstanbul’da yapılacak eğitimin içeriği ve sürelerini kapsar şekilde eğitim programının bulunması, eğiticilerin sayısı, unvanları ve uzmanlıkları ile yeterlikleri, eğitim verilecek mekanların uygunluğu açısından yeterli görülerek 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesi ile Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince Bakanlık Makamının 13/09/2017 tarihli “Olur”u ile İstanbul’da 3 yıl süre ile “Bilirkişilik Temel Eğitimi” ni vermek üzere yetkilendirilmiştir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adli Tıp Enstitüsü öğretim Üyeleri tarafından ortaklaşa yürütülecek bu programa ön kayıt işlemi aşağıdaki bağlantı üzerinden yapılabilmektedir.   2017-2018 adli yılı bilirkişi listelerine başvuru için çok kısa süre kalması nedeni ile tahmin edileceği üzere (24 kişiden oluşması gereken sınıflarda eğitim verilmesi gerektiğinden) kısa bir süre sonra ciddi anlamda eğitim takvimi planlanmaktadır.
Detaylı bilgi aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.