TEŞVİKLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TEŞVİKLERDE ÖNEM ARZ EDECEK DURUMLAR

ÖRNEKLERLE EK İSTİHDAM TEŞVİKİNDE ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR;

Yeni istihdam Teşvikinde önem arz eden hususlar  maddeler halinde  ;

1-İstihdam kapsamında bildirilen sigortalı ,kuruma 2018  yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki  /dönemdeki sigortalı sayısı ilave olarak çalıştırılması gereklidir. Dikkat edilecek husus emekliler dahil edilmeyecek. Belge türü ise 1,4,5,6,12,14,20,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,52,53,54,55 olanlardan (0) 0 kazançlılar dahil dikkate alınacak. Çalıştırılan sigortalı 3 ay ücret ve  prim desteğinden yararlanabilir  ancak takip eden 9/15 ay boyunca prim desteğinden yararlanamayabilir .Prim desteğinden   yararlanabilmesi için  2018 yılının ortalamasının  üzerinde olması gerekir.

2-Çalıştıruılacak işçi  3+6 ay çalışması gerekmektedir. Ancak işçi daha sonra   işten ayrılırsa  çıkış sebebi 1-4-5-15-17-19-20-22-34 nolu kodlardan bildirilen sebepler olmayacaktır. İstifa nedeniyle  işten ayrılan işçi için ayrıldığı tarihe kadar teşvikten yararlanabilecektir.

3-16 (nakil)kodu ile giriş çıkış yapılan  işçiler için nakil gittiği yerde  9 aylık çalışma süresi tamamlanması gerekmektedir.

4-Çalıştırılan sigortalı 2018 yılı ortalama sayısının  üzerinde  kadın ise 18 yaşın üzerinde  ,erkek ise 18-25 yaş arasında veya Türkiye iş kurumuna kayıtlı engelli işçi ise 18 aylık prim teşvikinden  de yararlanabilecektir.

5-Çalıştırılan sigortalı imalat veya bilişim sektöründe ise SSK Prim teşviki brüt asgari ücret  tutarı kadar  diğer sektörde ise Spek alt limit tutarı kadar olacaktır.

Örnek : İmalat sektöründe çalıştırılan işçi 4.500,00 TL brüt maaş almaktadır. Primi 4.500*%37,50 =1687,50  TL 2.558,40 TL nin altında olduğu için 1687,50 TL tamamı teşvik olarak değerlendirilecektir.

Örnek ; Bilişim sektöründe çalıştırılan  işçi 7.000,00 TL Brüt maaş almaktadır.7.000,00*%37,5 =2.625,00 TL Brüt asgari ücret 2.558,40 TL olacak Bu işçi için SGK  ya 2625-2558,4= 66,60 TL prim ödenmesi yapılacaktır.

Örnek; Pazarlama sektöründe çalıştırılan  işçi 4.000,00 TL Brüt Maaş almaktadır.Primi 4.000,00*%37,50 =1.500 TL,asgari ücrete göre prim  teşviki 2.558,40 *%37,5 =959,40 TL olduğundan  teşvikten yararlanılacak  1.500-959,40= 540,60 TL Prim ödemesi çıkacaktır.

6-Prim teşviki işverenin SSK ya  olan prim borcundan  mahsup edilecek fazla tutar  sonraki aya alacak olarak devredilecektir.İşyerinin kapanması  durumunda fazla kalan  tutar olursa işverene iade edilecektir.

7-Söz konusu teşvik  22.02.2019 tarih 30694 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7166 sayılı kanun ile getirilmiş olup ,447 sayılı işsizlik sigortası kanunun  geçici 19.maddesine son fıkradan önceki paragrafa eklenmiştir.4447 sayılı kanunun gecici 19.maddesi kapsamında çalıştırılan  işçiler stopaj teşvikinden de yararlanabilmektedirler. işçinin stopaj teşvikinden yararlanabilmesi için prim desteğinden yararlanma şartlarını  taşıyor olması gerekir. Muhtasar beyannamenin vergiye tabi işlemler bölümünden 4447 sayılı  kanun geçici 21.maddesine  göre terkin  edilecek tutar bölümünde  gösterilecek  ayrıca ekler bölümünde istihdamın teşvikine  ilişkin   bildirim  kulakçığında  447/19. İşaretlenerek  işçinin  dökümü yapılmak suretiyle yararlandırılacaktır

Detay bilgi için SSK Uzmanı ,Müşavir ofislerinden bilgi alınabilir.

İstanbul da Profesyonel uzmanlarla hizmet veren Muhsin bilgi mali müşavirlik ofisi (www.muhsinbilgi.com.tr) ,Teşviklerde dikkat edilecek yapılacak hususlar  bulunduğunu , işverenin teşvikler ile tasarruf ettiklerini ve kazançlı durumda olduklarını belirtmektedirler Konusunda uzman ofislerden hizmet  ve danışmanlık alınmasında fayda ve yarar vardır  

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.