denetim24 Blog

0

SMM Staja Giriş ve Yeterlilik Sınavları

yüzyılın bilgi çağı olması nedeniyle iş gücünün çalışma biçiminde de değişiklik olmaktadır. Artık günümüzde bilginin üretimi ve dağıtımı önem kazanmaktadır. Bu nedenle birçok farklı meslek ön plana çıkmaktadır. Bu mesleklerden biri de muhasebeciliktir. (Serbest...

0

Bu telefon Çağrısına DİKKAT “Kartınıza sigorta yapılmış, sigorta iptalini gerçekleştirebilir, ücreti kartınıza iade edebiliriz”

Dolandırıcılar, banka kartlarına yapılan sigortanın iptali için aradıkları vatandaşları “Sigortanın ücretini iptal ediyoruz kartınıza iade edebiliriz” diyerek kandırıyor. Kart bilgilerini veren kullanıcılar görüşmeleri bitmeden kartlarından çeşitli harcamalar yapıldığını belirtiyor. Oysa bankalar asla özel bilgi...

0

Aile Şirketlerindeki En BUYUK Hatalar

Ülkemizde  çoğu şirket aile şirketi hüviyetindedir.Şirketlerde genel strateji  aile-iş dengesini sağlamak- ikinci nesle guzel eğitim vermek, şirket yönetimine hazırlamak  ,şirket faaliyetlerinde ailenin kontrolünü sürdürmek tir.Dünyada  aile şirketlerinde  Nakit akışı ,ürün ve  hizmet kalitesi  ,karlılık...

0

İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi

İcra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(    23/2/2006 tarih ve...

0

iç denetim

İletişim ve teknolojinin bu kadar üst düzeyde olduğu bir dönemde hem bireyler ve hem de işletmeler çok dikkatli olmak zorunda. Bir küçük hata ile koca şirketlerin kağıttan kaplanlar gibi yerle bir olduğunu gördüğümüzde sosyal...