denetim24 Blog

0

Aile Şirketlerindeki En BUYUK Hatalar

Ülkemizde  çoğu şirket aile şirketi hüviyetindedir.Şirketlerde genel strateji  aile-iş dengesini sağlamak- ikinci nesle guzel eğitim vermek, şirket yönetimine hazırlamak  ,şirket faaliyetlerinde ailenin kontrolünü sürdürmek tir.Dünyada  aile şirketlerinde  Nakit akışı ,ürün ve  hizmet kalitesi  ,karlılık...

0

İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi

İcra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(    23/2/2006 tarih ve...

0

iç denetim

İletişim ve teknolojinin bu kadar üst düzeyde olduğu bir dönemde hem bireyler ve hem de işletmeler çok dikkatli olmak zorunda. Bir küçük hata ile koca şirketlerin kağıttan kaplanlar gibi yerle bir olduğunu gördüğümüzde sosyal...

0

Panelduş iflas Ertelemede

Türk Sinemasının “Koca Çınarı” olarak anılan Ömer Lütfi Akad’ın oğlu Mehmet Ömer Akad’ın ortağı olduğu Panelduş mali sıkıntıyı aşamayınca çareyi mahkemeye başvurmakta buldu. İflas erteleme istenen iki şirket hakkında tedbir kararı verildi, kayyım atandı....

0

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA

10 Ekim 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29141 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No:  75935942-050.01.04-[01/30] Toplantı Tarihi: 18/9/2014 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar...