denetim24 Blog

0

3 çocuğu olanın ücretinden VERGİ ALINMAYACAK

15/05/2015 Tarrihi itibariyle 3 cocuk sahibi olan asgari ücretliden  AGİ  ödemelerindeki artış vesilesi ile gelir vergisi  alınmayacak .23/04/2015 de yayınlanan resmi gazete ile yürürlüğe giren  yeni torba yasada  3. çocuk teşviki  ile  asgari  ücretliden...

0

Fatura tahsilinde icra işlemlerine neşter

Elektrik,telefon vs faturalar ödenmediğinde  hemen icra dosyası açılıyor ve  haksız  şekilde avukat  vekaletname paraları  tahsil yoluna gidiliyor du artık bu uygulamaya son veriliyor Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin kanun yararına bozma kararı ile getirdiği bu...

0

Otomobil Satışlarında Yüzler Gülüyor

Seçim yılları denilen ekonomide güzel haberler geliyor . Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2015 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,29 artarak 173,248 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distiribütorlari...

0

Kağıthane Belediyesinde Kurumlar Vergisi Semineri

İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Derneği (MESLEKTE BİRLİK ) Nisan ayının ilk haftası  KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜĞZENLEMESİNDE  özellik arz eden konular hakkında  Kağıthane Belediyesi  Meclis Salonunda yüksek katılımlı seminer düzenledi. Kurumlar Vergisi eğitim semineri,...

0

KIDEM TAZMİNATINDA HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR?

Kıdem tazminatında hangi ödemelerin dikkate alınacağı işverenlerce sıkça sorulmakta bu konuda farklı uygulamalar dikkat çekmektedir. Bu konuya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ nin 01.03.2012 tarihli kararıyla birlikte ışık tutmaya çalışacağız; (Esas Numarası: 2009/45471, Karar Numarası:...

2

ÇALIŞMA HAYATINA GELEN YENI HAKLAR

T.B.M.Meclis seçim öncesi kapanmadan iş haytaını yakından ilgilendiren ve çalışma hayatımızı kolaylaştıracak yeni haklar getiren yasaları  kabul etti.Buna göre iş hayatımıza gelen yenilikler ; 1-işin durdurulma sebebi  ; İş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması...

0

iş davalarında İŞVEREN DAVAYI NASIL KAZANIR ?

İş Davaları Hukuk Mahkemelerinde en kolay ve kısa sürede sonuçlanan davalardır. Genel de  karar  yüzdesi  %90 işçi-  %10  işverenden yana tecelli eder . Davanın işçi tarafı olmak istenilir.Çünkü Haksız ve mağdur taraftır anlayışı hakimdir....

0

Petrol istasyonlardaki Pompalarda ki HİLE’ lere dikkat ?

Her gün araçlarımıza aldığımız yakıt istasyonlarında farkında olmadan hileler yapılmaktadır.Tüketici olarak farkında olmamız gereklidir.Peki istasyonlara hileleri nasıl yapıyor ; Ülkemizde  yüzlerce istasyonda eksik ürün veren, bakımı yapılmamış ve ayarları değiştirilmiş akaryakıt sayacı tespit edilmektedir. Son...

0

Hisse Senedin de Vergi Var mı ?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 80-82. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlar, 1. Vergi Mevzuatımızda hisse değişiminden veya satışında elde edilen Değer artış kazançları, 2. Arızi kazançlardır. Değer artış kazançları olarak değerlendirilir. Hangi durumda vergiye tabidir ? İvazsız olarak...