Vergisini zamanında Ödeyene % 5 İNDİRİM Hakkı

Vergi de % 5 İNDİRİM   Başlıyor !

Vergiye uyumlu mükellefe vergi indirim için belirlenen şartları taşıyan vergi mükelleflerine % 5 indirim geliyor.Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameler üzerinden  hesaplanan  verginin  % 5 ini  ödemeleri gereken  gelir veya kurumlar vergisinden indirim hakkı geliyor. 301 nolu Gelir Vergisi genel tebliği ile açıklamalar  mevcuttur.

İndirimden faydalanacak mükellefler olarak ; Ticari ,zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ,sigorta ve reasürans  şirketleri,emeklilik şirketleri  ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi  mükellefleri  yararlanacak

Peki Koşulları nelerdir ?

Beyannamelerin zamanında verilmesi ,Tahakkuk eden vergilerin ödenmesi,yani maliye bakanlığına beyan edilesi zorunlu olan ; KDV-Gelir Vergisi-Kurumlar Vergisi-Muhtasar gibi tüm beyannamelerin kanuni sürelerinde   verilmiş ve vergilerin zamanında ödenmiş olması,

İdarece mükellefe  son iki yıl içinde resen,ikmalen,ve tarhiyat yapılmamış olması,Resen yapılan vergilerde Kısmen kaldırılması indirimden faydalanmaya teşkil etmektedir.

Mükellefin Vadesi geçmiş 1.000 TL nin üstünde vergi borcu olmaması gerekmektedir.Bu tutara vergi aslı-cezalarının toplamı 1.000 TL yi geçmemesi gerekmektedir.

Naylon fatura kullanmamış,VUK 359 maddesinde sayılan fillerin işlenmemiş olması ve bulunulan yıl dahil olmak üzere geriye dönük dört takvim yıl için  359 da sayılan fiillerin yaşanmamış olması,

İndirimin uygulanması ; Yukarıdaki  şartları taşıyan mükellefler için Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde %5 indirim uygulanacaktır. Bu tutar 1 milyon TL den fazla olamayacak.

Uygulanacak  % 5 indirim beyannamede yansıtılacak .Eğer  indirim  tahakkuk eden vergiden  fazla ise yıl içinde tahakkuk edecek vergiden mahsup edilebilecek

Koşullar sağlamayan mükellef eğer indirimden faydalanmış ise vergi tarh edilecek

Uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2017 yılı beyannamelerini de kapsamaktadır.

Vergisini zamanında ödeyene  % 5 indirim , unutana cezalı bindirim …..

Vaktinde ödenen Bağ-kur primi ve SGK prim ödemelerinden sonra zamanında vergisini ödeyen mükellefe % 5 indirim başlıyor…..

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.