denetim24 Blog

0

ŞİRKET KURMAK İSTİYORUM LTD ŞTİ mi ? A.Ş mi ? Kuralım ..!

Her iki şirket modeli Türkiyede çok kullanılan ve pratik şirket türleridir.Takdir ve değerlendirme sizlere aittir.Aşağıda iki şirket arasındaki temek farklılıkları maddeler halinde belirttik. ANONİM ŞİRKETLERDE ; 1-Tek kişi ile kurulabiliyor. Ortak sayısında bir sınırlama...

0

Çiftçiye GÜBRE DESTEĞİ !

Çiftçilere gübreden alınan KDV indirim yapılarak istisna edildi ve gübre desteği müjdesi geldi. Gübre, Gübre Hammaddesi Ve Hayvan Yemlerinin Teslimi KDVİstisnası 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6663 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir....

0

İşverenlere Asgari Ücret Desteği ve Uygulama

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN İŞVEREN MALİYETİNİ DÜŞÜRMEYE YÖNELİK DÜZENLEME (6661 SAYILI KANUN MADDE 17) Asgari ücret 2016 Ocak ayından itibaren brüt 1.647 TL olmuştur. Asgari geçim indirimi hariç tutulduğunda net asgari ücret 1.177,46 TL’dir....

0

Asgari Ücret Desteği

2016 yılı yeni agari ücret  uygulaması hakkında Sigorta primleri genel müdürlüğü 05.02.2016 tarihinde  duyuru yayınlamıştır. Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede,...

0

Gençlere 75.000 TL MUAFİYET

(10.02.2016) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Torba Kanununda gençlere buyuk muafiyetler getirildi. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29...

0

SGK Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde ! Taksit İmkanı

Ekonomik krizden,nakit sıkışıklığından veya farklı sebeplerden dolayı SGK Primlerini ödemede zorluk çeken işverenlere taksitli olarak ödeme imkanı çağrısı yapılmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), primini zamanında ödemeyen  binlerce  işverene  bir uyarı yazısı ile taksitli...

0

Piyasaya Ödeme Yok ,İflas Ertelemedeyiz

Ard arda gelen   iflas ertelemeler  reel sektörde  büyük  sıkıntılar oluşturmaktadır. Artık piyasaya bugun ödeme yok iflas ertelemedeyiz ! denilmektedir. Son dönemde tanınan firmalar  hakkında tek tek iflas erteleme kararları alınmaktadır.  Aynes Gıda –...

0

Şirket DOLANDIRICILIĞINA Dikkat !

Şirketlerin içi boşaltılarak dolandırıcılık son günlerde çok rastlanılmaktadır.   Şirket Dolandırıcılığı ve Hileleri nasıl oluyor ? Şirket yöneticileri ticari faaliyetlerini muhasebe kayıtları ile şirket bilançolarına yansıtırlar.Tabi bu olağan durumlarda kayıtlar doğru bilgiyi yansıtırken ,...

0

SPK affetmedi Aracı Kurumlara CEZA verdi.

SPK  , 8 Aracı Kuruma Ceza verdi. Halka arzlarda mevzuata aykırı olarak kredili işlem yapılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulması sebebiyle ;A1 Capital Yatırım Menkul Değerlere 280 bin 91 TL tutarında para cezası verilmesini kararlaştıran...